Music Hit In your life

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Wap คืออะไร ?

Wap คืออะไร

1.Wapคือบริการ
การเรียกใช้ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นๆต้องมีคุณสมบัติรองรับเทคโนโลยี wap ด้วยโดยภายในเครื่องต้องมีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Wap Browser หรือ Micro Browser และฮาร์ดแวร์ของเครื่องที่สนับสนุนการทำงานซึ่งรวมถึงปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือทางผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องมี Wap Gateway ไว้ให้บริการด้วย
2.Wapคือเทคโนโลยี
Wapเป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายที่ช่วยให้สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับว่า Wap เป็นรอยต่อสำคัญของเทคโนโลยีเพราะเป็นจุดเปลี่ยนการสื่อสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวมาเป็นการรวมเอาอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆเข้ามาในระบบสื่อสารข้อมูลด้วย
3.Wapคือโพรโตคอล
Wapย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นข้อกำหนดในการสื่อสารเครือข่ายแบบไร้สาย โดยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เราคุ้นเคยกับคำว่า “HTTP” “TCP” หรือ “IP” สิ่งเหล่านี้ก็คือข้อกำหนดในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในโลกอินเตอร์เน็ตหรือโพรโตคอลนั่นเอง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เราติดต่อสื่อสารเครือข่ายนี้ได้แต่เมื่อเราเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ที่อาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาเป็นโทรศัพท์มือถือที่อาศัยเครือข่ายไร้สายเป็นสื่อกลางต้องมีการตั้งข้อกำหนดขึ้นมาใหม่สำหรับใช้ในเครือข่ายไร้สายนี้ซึ่งข้อกำหนดหรือโพรโตคอลที่ตั้งขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่า “WAP” นั่นเอง

ข้อจำกัดของโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายไร้สาย

-ซีพียูมีพลังในการประมวลผลด้อยกว่า
-มีหน่วยความจำน้อยกว่า
-มีข้อจำกัดในด้านแหล่งจ่ายพลังงานเพราะใช้แบตเตอรี่
-หน้าจอแสดงผลมีพื้นที่เล็กกว่า
-การใช้งานด้วยปุ่มกดทำได้ไม่สะดวก
-มีช่วงความถี่ที่ใช้งานแคบกว่า
-ระยะเวลาในการส่งข้อมูลมากกว่า
-สภาพการเชื่อมต่อมีความเสถียรต่ำกว่าทำให้หลุดง่าย

Wap Gatewayคืออะไร

สำหรับผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือและต้องการดู Wap Site นั้นต้องอาศัย Wap Gateway อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดย Wap Gateway เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานเป็นตัวกลางระหว่างโทรศัพท์มือถือและเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลของ Wap site ในอินเตอร์เน็ต สาเหตุที่ต้องอาศัย Wap Gateway เป็นตัวกลางเพราะว่าโทรศัพท์มือถือทำงานอยู่ในเครือข่ายไร้สายแต่ว่าข้อมูล Wap site ที่เราต้องการอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเครือข่ายทั้งสองเป็นคนละระบบกันดังนั้นจึงต้องอาศัย Wap Gateway เป็นตัวกลางเชื่อมต่อให้

Wap Gateway เหมือนหรือต่างกับ Proxy Server ตรงไหน
ความสามารถอย่างหนึ่งของ Wap Gateway ก็คือการทำงานเป็น Proxy Server และแคชด้วยเช่นกันแต่หน้าที่หลักจริงๆของ Wap Gateway ก็คือ แปลงรูปแบบการสื่อสารระหว่างฝั่งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และฝั่งเครือข่ายไร้สาย หรือที่เรียกว่า protocol conversion
การทำงานของWap Gateway
1.ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ(ไคลเอนต์)ส่งURLของเอกสารที่ต้องการไปยัง Wap Gateway โดยส่งเป็นคำร้องขอในรูปแบบโพรโตคอล WSP ( Wireless Session Protocol )
2.Wap Gateway ถอดรหัสคำร้องขอที่อยู่ในรูปไบนารี(WSP request)เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปคำร้องขอแบบ HTTP โดยอาจอาศัยตาราง mapping table ที่มีอยู่ใน Wap Gateway เป็นตัวช่วย(ทั้งนี้วิธีการถอดรหัสขึ้นอยู่กับเทคนิคของผู้ผลิตและพัฒนาระบบ Wap Gateway แต่ละราย)
3.Wap Gateway สร้างการเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งคำร้องขอตามไปในรูปแบบโพรโตคอล HTTP
4. เว็บเซิร์ฟเวอร์จะประมวลผลคำร้องขอนั้น และตรวจสอบดูว่าเอกสารตามที่ร้องขอเป็นลักษณะซอร์ชโค้ด WML ธรรมดาหรือไม่ หากเอกสารนั้นเรียกการทำงานของสคริปต์ต่างๆ เช่น CGI,ASP ก็จะประมวลผลสคริปต์นั้นก่อนเพื่อให้กลายเป็นเอกสาร WML ธรรมดาซึ่งประกอบไปด้วยแท็กและข้อความ
5. เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งเอกสารกลับมายัง Wap Gateway โดยส่งเป็นคำตอบกลับในรูปแบบโพรโตคอล HTTP
6.Wap Gateway ก็จะเข้ารหัสเอกสารไปเป็นรูปแบบไบนารีโดยจะอาศัยตาราง mapping table เป็นตัวช่วยอีกเช่นกัน
7.Wap Gateway จะสร้างการติดต่อไปยังไคลเอนต์แล้วส่งข้อมูลไบนารีนั้นเป็นคำตอบกลับในรูปแบบโพรโตคอล WSP ไปยังไคลเอนต์ต่อไป

จากการทำงานนี้จะเห็นได้ว่าหน้าที่หลักของ Wap Gateway คือการแปลงรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อสารในแต่ละฝั่ง เอกสารที่ส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะอยู่ในรูปของข้อความและแท็ก WML โดยอาศัยโพรโตคอล HTTP ในการช่วยส่งไฟล์เอกสาร แต่เมื่อมาถึง Wap Gateway แล้วเอกสารเหล่านั้นจะต้องถูกเข้ารหัสให้เป็นข้อมูลรูปแบบไบนารี เพื่อลดขนาดของข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อสารในเครือข่ายแบบไร้สาย ทั้งนี้เป็นข้อกำหนดของโพรโตคอล WSP ซึ่งเป็นหนึ่งในโพรโตคอลของ Wap ที่บังคับว่า ข้อมูลต้องเป็นรูปแบบไบนารีจึงจะส่งได้
ดังนั้นโพรโตคอล WSP น่าจะมีหน้าที่คล้ายคลึงกับ โพรโตคอล HTTP และความจริงก็เป็นเช่นนั้นแต่ไม่เหมือนกัน100%ทีเดียว และ protocol conversation คือการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามข้อกำหนดของโพรโตคอลที่ใช้ในฝั่งเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หน้าที่หลักของ Wap Gateway

1.รองรับโพรโตคอล Wap และชุดโพรโตคอลในอินเตอร์เน็ต
2.Protocol converstion
3.เข้ารหัสเอกสาร WML ให้เป็นข้อมูลรูปแบบไบนารี
4.คอมไพล์โค้ด WML Script
5.เป็น Proxy Server
6.ดูแลจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
7.เปลี่ยนเอกสาร HTML ที่ได้รับจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นเอกสาร WML

.
.
.


วิทยา ต่อศรีเจริญ,เปิดMobile Internetด้วยWAP.กรุงเทพฯ:บริษัท เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. 2544
Thai WAP developer,http://www.thaiwap.com. 2543

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น